(0282) 652 34 33
 
 
 
ÇED İzleme ve Kontrol

ÇED İZLEME ve KONTROL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projelerle ilgili olarak, ÇED Raporu veya Ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder. ÇED Yönetmeliği gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu/Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilmiş projelerin inşaat ve işletme döneminde çevresel izleme yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu çevresel izlemenin amacı, ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası´nda taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol etmektir.

Proje sahibi, “ÇED Olumlu” kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırmakla, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar da bu raporları Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.