(0282) 652 34 33
 
 
 
GSM Ruhsatı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATI (GSM) - İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

 

 

Gayri Sıhhi Müessese Nedir? Gayrisıhhî Müessese (Sıhhi Olmayan İşletme)  faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

      1.Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleridir.

    2.Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir

      3.Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleridir

 

 Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler, Gayrisıhhî müessese olarak tanımlanır.

 

 İşyerleri, faaliyetlerine başlamadan önce bağlı bulundukları yerel idarelerden izin almakla yükümlüdürler. İşletmelerin sunmaları gereken evraklar, çalışma konularına ve kapasitelerine göre değişiklik gösterir. Önemli olgulardan biri 1. sınıf müesseselerde işletmenin kurulacağı alanın satışını veya kirala işleminin gerçekleşmeden önce  ilgili kurumdan yer seçimi uygunluk belgesinin alınmasıdır.

 

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını vermeye; Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran İl Özel İdaresine yetki verilen hususlarda İl Özel İdaresi yetkili idi son yapılan düzenlemede İl Özel İdarelerinin kaldırılması ile bu yetki Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu konularda Büyükşehir Belediyesine, bunların dışında kalan hususlarda Büyükşehir İlçe veya ilk kademe Belediyelerine verildi, Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu konularda Büyükşehir Belediyesi, bunların dışında kalan hususlarda Büyükşehir İlçe veya ilk kademe Belediyesi; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği yetkilidir.

 

 Rimay Danışmanlık olarak tecrübeli kadromuz ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alım işlemlerini sizler adına gerçekleştirmekteyiz. 

 

Gayrisıhhi Müesseseler şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

1.Enerji Sanayi.

2.Metalurji Ve Makine Sanayi.

3.Maden Sanayi.

4.Kimya Sanayi.

5.Gıda Maddeleri, İçkiler, Yemler Ve Tarımsal Ürünler Sanayi.

6.Petrokimya Sanayi.

7.Atık Maddelerin Değerlendirilmesi Ve Bertaraf Edilmesi İle İlgili Sanayi.

8.Tekstil Sanayi.

9.Diğerleri

Gayri Sıhhi Müesseseler; Sağlık koruma bandı tayini, yer seçimi ve tesis kurma izni aşamalarından geçerek  ruhsatı almak zorundadırlar.