(0282) 652 34 33
 
 
 
ÇED Muafiyet Görüşü

ÇED MUAFİYET YAZISI

     Yürürlükteki ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II kapsamında yer almayan ve herhangi bir surette bu durumunu belgelemek isteyen kuruluşlar bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne muafiyet başvurusunda bulunmalıdır. Bahem Mühendislik olarak bu süreçte işletmelerin hızlı sonuç almasına yardımcı olmaktayız. Muafiyet başvurusunda bulunacak işletmelerin hazırlaması gereken evraklar ve süreç aşağıda belirtilmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçe içeriği ve/veya eklerinde;
 Projenin Adı, İli ve Mevkii
 Projenin Sektörü
 Proje Sahibi ve Adresi
 Projenin Koordinat Bilgileri
 Proje Sahibinin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
 Projenin Kapasitesi ve Proje Özeti
 Projenin muafiyet kapsamını belgeleyecek varsa, resmi kurum belgeleri yer almalıdır.
 Muafiyet talebinin gerekçesi açık yazılmalıdır.

PROJE ÇED YÖNETMELİĞİ EK-1 VE EK-2 LİSTELERİNDE YER ALIYOR VE EŞİK DEĞERİN ALTINDA İSE:

     Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan dilekçe kapsamında başvuru incelenir ve başvuru sahibine e-posta ile “geçici referans numarası” ve erişim kod numarası (pnr)” gönderilir. Proje sahibinin bu kodlarla http://eced.csb.gov.tr internet sayfasındaki “muafiyet başvuru takip” modülünden projeye dair bilgi ve belgeleri yüklemesi sonucunda başvuru değerlendirilir. Başvurunun uygun olması durumunda muafiyet yazısı proje sahibine posta ile gönderilir, aynı zamanda sisteme de elektronik olarak yüklenecektir. Başvurunun uygun olmaması durumunda ise aynı yol ile iade edilir.

PROJE ÇED YÖNETMELİĞİ EK-1 VE EK-2 LİSTELERİNDE YER ALMIYOR İSE:

     Başvuru yukarıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır. Bakanlıkça/Valilikçe yapılacak değerlendirme sonunda oluşturulacak muafiyet yazısı, proje sahibine, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ve Genel Müdürlük ilgili Dairelerine  gönderilir.