(0282) 652 34 33
 
 
 
Haber ve Duyurular

Motor Yağı Değişim İzin Belgesi


21 Aralık 2019 tarih 30985 sayılı Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereğince yağ değişimi yapan akaryakıt istasyonları , tamirhaneler, servisler ve diğer motor yağı değişim yapılan işletmeler MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ almak zorundadır. Motor yağı değişimi yapan işletmeler Çevre ve Şehircilik B... » Devamı
30.12.2020

MELBES Uygulaması Devrede


Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden uygulamalar bölümünde açılmış olup, uygulamaya girişler 18.02.2019 tarihinde başlayacağı belirtilmektedir.       

... » Devamı
16.02.2019

MELBES Uygulanması Hakkında Bakanlık Makam Oluru


      Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yürütülecek Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine (MELBES) geçilmesi çalışmaları sürmekte olup, söz konusu Sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2. 100 Günlük Eylem Planı'nda da yer almış olup, 16 Şubat 2019 tarihinde uygulamaya ... » Devamı
13.02.2019

Plastik Poşetlerin Beyanı Başladı


Plastik Poşetlerin Beyanlarlarının yapılması başlanmıştır. Ocak ayına ait plastik poşetlerin beyanlarını 01 ila 15 şubat arasından e devlet üzerinden yapabilirsiniz. Detaylı Bilgi Almak ve Beyan Yapmak İçin Tıklayınız.              

    &n... » Devamı
05.02.2019

MELBES Uygulanması Hakkında Genel Müdürlük Makam Oluru


     Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yürütülecek Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine (MELBES) geçilmesi çalışmaları sürmekte olup, söz konusu Sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2. 100 Günlük Eylem Planı'nda da yer almıştır. Bu çerçevede; 25 Aralık... » Devamı
31.01.2019

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Duyurusu


Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1 Ocak 2019'dan itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ... » Devamı
28.12.2018

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Duyuru


Bilindiği üzere, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna göre, çevrenin korunması, çevre kirlil... » Devamı
28.12.2018

Tıbbi Atık Eğitim Programları Genelgesi yürürlüğe girdi


25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, tıbbi atık yönetiminde görevlendirilen/ görevlendirilecek tüm personelin, tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması ile sterilizasyona t... » Devamı
08.08.2018

Yeni Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği


Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

... » Devamı
27.12.2017

BEKRA III GÜNCELLEMESİ


BEKRA sisteminde Sınıflandırma Bilgileri bölümünde R kodları yerine H kodları ve Madde Etiketleme Bilgilerinde güncelleme yapılmıştır. 18.07.2017 tarih ve 30127 sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca 01.07.2018 tarihine kadar t... » Devamı
26.07.2017

Kimyasalların Kaydı, Değer., İzni ve Kısıt. Hak. Yön.


23.06.2017 tarihde Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş olup, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik, kimyasalların envanteri hakkında yönetmelik ve zararlı madde ve karı... » Devamı
06.07.2017

Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi Yenileme


Adres değişikliği nedeniyle çevre danışmanlık yeterlilik belgesi yenileme başvurumuz 04.07.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

... » Devamı
05.07.2017

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantısı


İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Sn. Hüseyin KAYA , İl Müdür Yardımcısı  Sn. Ömür ÖZDİL ve İl Müdürlüğü Çevre İle İlgili  Şube Müdürleri katılımıyla, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görev alanı kapsamında, Çevre Öl... » Devamı
17.02.2017

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Yayınlandı


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25.01.2017 tarihinde 22959 sayılı Resmi Gazetede yayınlarak Tıbbi Atıkların Kontrolü yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 

 

» Devamı
26.01.2017

Döner Sermaye Hakkında Duyuru


Döner Sermaye Hesabına Para Yatımra Hakkında Duyuru

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firması başvurularında başvuru yapıldığı zaman sistem tarafından referans numarası üretilmekte ve bu referans numarası ile Halka Bankasına gidilerek sistem tarafından belirlenen ücretin yatırılarak ödendi... » Devamı
12.01.2017

Ulaştırma Bakanlığı ADR Yönetmelik Değişikliği


Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Degişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik neticesinde yönetmeliğin en güncel hali mevzuatlar kısmına eklenmiştir.

 

... » Devamı
30.12.2016

Arıtma Çamuru Yönetim Planı Kapanış Toplantısı


Bakanlığımız, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce geçtiğimiz yıl başlatılan ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen “Ergene Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planın Hazırlanması Projesi&r... » Devamı
22.12.2016

Yıllık Faaliyet Raporunda Erteleme


Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in,tehlikeli madde güvenlik danışmanının (TMGD) görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde istihdam edilen TMGD’lerce bildirim zorunluluğu bulunan yıllık faaliyet raporları, ... » Devamı
23.12.2016

I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu


Bakanlığımızın sahibi olduğu ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile işbirliği halinde yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi” kapsamında “I. Ulusal Denizlerde İzleme Ve Değerlendirme Sempozyumu” gerçekleşen açılış töreni ile başladı. 21-23 Aralık tarihlerinde Ankara’da ger&cce... » Devamı
23.12.2016