(0282) 652 34 33
 
 
 
Sera Gazı Danışmanlığı

Sera Gazı İzleme ve Raporlama Hizmetleri 

 

 Tesis ve faaliyetlerden kaynaklanan Sera Gazı emisyonları ile ilgili 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Hakkındaki Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmelik Ek-1 listesi kapsamında bulunan tesisler 22.07.2014 Tarih ve 29068 Sayılı Sera Gazı emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkındaki Tebliğ'de belirlenen usül ve esaslara göre Sera Gazı İzleme Planı hazırlayarak bakanlıktan onay almakla ve sera gazı emisyonlarını bu izleme planı çerçevesinde izleyerek her yıl Emisyon Raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Hazırlanan Sera Gazı Emisyon Raporlarının bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan Doğrulayıcı Kuruluşlara onaylatılması gerekmektedir. 

 

Rimay Çevre Danışmanlık, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması ile ilgili ilk olarak işletmelerin yönetmelik kapsamındaki yerini belirlemektedir. Daha sonra detaylı olarak üretim izlemeleri yapılarak, Sera Gazı oluşumu gözlenebilecek Emisyon Kaynakları belirlenmekte, Kaynak Akış Diyagramları oluşturulmaktadır. İşletmelerin yıllık üretim ve tüketim verileri incelenerek Yıllık Tahmini Sera Gazı Emisyon hesaplamaları yapılmaktadır. Tahmini emisyon miktarına göre tesisin Kategorisi belirlenmekte ve izleme yöntemine karar verilmektedir. Bu çerçevede hazırlanan Elektronik İzleme Planı sisteme yüklenerek Bakanlık onayına sunulur ve Bakanlıktan onay alınır. 

 

 

Rimay Çevre Danışmanlık olarak Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması, İzlenmesi ve Raporlanması süreçlerine bütüncül bir yaklaşım göstererek bu kapsamda;
 

  •  Sera Gazı İzleme Planı hazırlanması ve bakanlık onayı alınması,
  •  İzleme Yapılan Döneme İlişkin Faaliyet Raporlarının Hazırlanması,
  •  Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporlarının Hazırlanması,
  •  Emisyon Raporlarının Doğrulayıcı Kuruluş Onayından Geçirilmesi Aşamasında Yapılacak İyileştirmelerin Raporlanması,
  • Süreçlerine destek vermektedir.