(0282) 652 34 33
 
 
Motor Yağı Değişim İzin Belgesi

21 Aralık 2019 tarih 30985 sayılı Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereğince yağ değişimi yapan akaryakıt istasyonları , tamirhaneler, servisler ve diğer motor yağı değişim yapılan işletmeler MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ almak zorundadır. Motor yağı değişimi yapan işletmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevrimiçi programlarına kayıt olup, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.   Motorlu araç kullanıcıları periyodik bakım ve yağ değişimlerini motor yağı değişim noktası izin belgesi almış tamirhaneler, servisler, akaryakıt istasyonları ve diğer işletmelerde yaptırmaları gerekmektedir

 

Motor yağı değişim noktası izin belgesi, motor yağı değişimi yapan tamirhaneler, servisler ve akaryakıt istasyonlarında ve motor yağı değişimi yapan işletmelerin (fabrikalarda yağ değişimi yapılan forklifler, kepçe vb iş makinalarıda dahil olmak üzere) 01.07.2020 tarihine kadar alması gereken belgedir

 

Motor yağı değişim noktası izin belgesi her işletme için ayrı olarak düzenlenmektedir. Motor yağı değişimi yapan işletmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevrim içi sistemine kayıt olmalıdırlar. Motor yağı değişim noktası izin belgesi alan işletmeler yağ değişimini yaptığı araçların bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevrim içi sistemine giriş yapmaları gerekmektedir.

 

 


30.12.2020